برپایی نمایشگاه کتاب فجر در کانون اندیشه اسلامی

به همت کانون اندیشه اسلامی ,انتشارات پل و با همکاری معاوت پرورشی ناحیه 2 نمایشگاه کتاب و نرم افزار با موضوعات متنوع  وتخفيف ويژه به مدت 15 روز درکانون اندیشه اسلامی بر پا شد.

 

ادامه مطلب »