مهم ترین ویژگی‌ها و خصوصیات مدارس هوشمند

الف- در مدارس هوشمند معلمان می توانند با استفاده از بانک های اطلاعاتی و برنامه های نرم افزاری و غیره درس های جدیدی را با توجه به نیازها و علائق دانش آموزان طراحی کنند یا این که درس های موجود را تغییر دهند و اصلاح کنند، بنابراین محتوای آموزشی درس ها در این مدارس تا حدودی با مدارس دیگر متفاوت خواهد بود. ادامه مطلب »