تصاویر ناب و دیده نشده از حرم امام رضا(ع)

روزی كه امام رضا(ع) به ایران آمدند، كسی فكر نمیكرد كه قرار است برای همیشه امام مهمان ایرانیان شوند، اما خداوند خواست تا امام بماند.نسل ها آمدند و رفتند و به تاریخ پیوستند. اما… امام ماند و خواهد ماند.  تصاویر زیر صحنه هاییزیبا و قدیمی ست از تاریخچه این حرم ملکوتی.

ادامه مطلب »