پیام رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان به مناسبت 12اسفند 1390

جمهوری اسلامی در طول حیات پرخیر و برکت خویش بیش از 30انتخابات را با بالاترین ضریب مشارکت سیاسی مردم نسبت به کشور های مدعی دموکراسی برگزار کرده است …. ادامه مطلب »