افتتاح نمایشگاه توانمندی های کانون های فرهنگی و تربیتی استان کرمان در محل کانون اندیشه اسلامی

طی مراسمی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان ، معاون پرورش وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان وجمعی از معاونین وکارشناسان اداره کل وناحیه 2نمایشگاه توانمندهای مهارتی ،فرهنگی وهنری دانش آموزان عضو کانون های فرهنگی و تربیتی استان کرمان در محل کانون فرهنگی تربیتی اندیشه اسلامی ناحیه2گشایش یافت. 

ادامه مطلب »