انتصاب مدیر جدید آموزش وپرورش ناحیه 2 کرمان

طی احکامی جداگانه ازسوی جهانگیری مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان دکتر سید قوام رضا میر حسینی به عنوان مدیر جدید آموزش وپرورش ناحیه 2 کرمان معرفی شد وآقای سید داوود ملکی مدیر سابق آموزش وپرورش ناحیه دو به سمت معاون پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان منصوب گردید. ادامه مطلب »