بازدیدمعاون پرورشی وفرهنگی وزارت آموزش وپرورش ازکانون اندیشه ی اسلامی

دکترکفاش معاون پرورشی وفرهنگی وزارت آموزش وپرورش به همراه مختارآبادی معاون پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان ،شجاعی معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش وپرورش ناحیه 2 وجمعی از کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش استان وناحیه 2 ازکانون اندیشه ی اسلامی  بازدیدکرد.
ادامه مطلب »

انتصاب مدیر جدید آموزش وپرورش ناحیه 2 کرمان

طی حکمی ازسوی جهانگیری مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان سید داوود ملکی به عنوان مدیر جدید آموزش وپرورش ناحیه 2 کرمان منصوب شد. ادامه مطلب »