پای صحبت جانباز شیمیایی محسن رسایی

شاید امروز تصور اینکه نوجوانی کم سن وسال سلاح  دردست گیرد ودر صحنه جنگ حاضر شود قابل هضم ودرک نباشد اما اینها واقعیت هایی هستند که در جنگ  تحمیلی  در طول 8سال دفاع مقدس  اتفاق افتاده است نوجوانی که با دستکاری شناسنامه خود واصرار پدرومادر،برای دفاع از کشورش عازم جبهه ها شد .محسن رسایی جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس از جمله این عزیزان است که در هنگام اعزام به جبهه تنها 13 سال داشت او85 ماه در جبه حضورداشت وضمن شرکت در 14 عملیات ،8 بار مجروح شد وتاکنون 25 بار در بیمارستان بستری گردیده ودرحال حاضر باعوارض گازهای شیمیایی دست وپنج نرم می کند وکپسول اکسیژن وماسک وداروهای مختلف همدم اوهستند ودر طول ماه روزهای بسیاری را میهمان تخت بیمارستان می باشد او خاطرات خودرا از دوران حضور در جبهه چنین بیان می کند.

3

2   4

10

یک نظر بگذارید