برگزاری کلاس آموزش بازیگری تئاتر و نمایشنامه نویسی در کانون

برگزاری کلاس آموزش بازیگری تئاترکودک ونوجوان  و نمایشنامه نویسی در کانون فرهنگی تربیتی اندیشه اسلامی ناحیه 2 کرمان

جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های:2260341-2224981 (داخلی3)تماس حاصل نمایید.

یک نظر بگذارید