برنامه هفتگی کلاس های تابستان 93 کانون اندیشه اسلامی

جهت دریافت برنامه هفتگی اینجا کلیک کنید

برنامه هفتگی کلاسهای  تابستانی کانون فرهنگی تربیتی  اندیشه اسلامی1393        نوبت صبح

 

رشــــــته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1-قرآن

گروه د

8-9/30

8-9/30

گروه پ

9/30-11

9/30-11

2-آموزش مداحی

11-12/30

11-12/30

3-زبان انگلیسی

مبتدی

8-9/30

8-9/30

مقدماتی

9/30-11

9/30-11

4-کامپیوتر

مقدماتی

30/12-11

30/12-11

اینترنت

30/12-11

30/12-11

5-سرود وتواشیح

11-30/9

30/9-8

6-عکاسی

11-8

7-شنا

دختران

گروه1

11-30/9

11-30/9

11-30/9

گروه2

30/12-11

30/12-11

30/12-11

پسران

گروه1

11-30/9

11-30/9

11-30/9

گروه2

30/12-11

30/12-11

30/12-11

8-تنیس روی میز

30/9-8

30/9-8

9-اسکیت

30/9-8

30/9-8

30/9-8

10-فوتبال(متوسطه دوره اول و دوم)

30/9-8

30/9-8

11-والیبال

30/9-8

30/9-8

12-نقاشی

گروه1

30/9-8

30/9-8

گروه2

11-30/9

11-30/9

13-خوشنویسی

ضیاء سیستانی

گروه1

30/9-8

30/9-8

گروه2

11-30/9

11-30/9

مختاری

11-30/9

11-30/9

14-کار با چوب (مشبک ومنبت)

30/12-11

30/12-11

15-طرح رویش

11-8

11-8

11-8

16-رباتیک

11-8

17-حکاکی روی شیشه

30/9-8

30/9-8

18-اوریگامی

11-30/9

11-30/9

 

 

برنامه هفتگی کلاسهای  تابستانه کانون فرهنگی تربیتی  اندیشه اسلامی1393        نوبت عصر

 

رشــــــته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1-فوتبال(مقطع ابتدایی و متوسطه دوره اول)

19-30/17

19-30/17

2-طراحی سیاه قلم

19-30/17

19-30/17

3-سفالگری

30/17-16

30/17-16

3-شطرنج

30/17-16

30/17-16

4-چرم دوزی

19-30/17

19-30/17

5-تئاتر

دختران

18-16

18-16

پسران

18-16

18-16

6-تکواندو

45/19-15/18

45/19-15/18

45/19-15/18

7-کاراته

15/18-45/17

15/18-45/17

15/18-45/17

8-چرم دوزی بزرگسالان

12-30/9صبح

ü         شروع کلاسها: 31خرداد ماه

ü         شروع دوره دوم کلاس آموزش شنا:11 مرداد ماه  (مقدماتی-پیشرفته)

ü         مدارک ثبت نام:1-یک قطعه عکس 2-کپی شناسنامه 3-فرم ثبت نام

ü         تلفن:2260341-2224981-2268668

 

یک نظر بگذارید