اطلاعیه استخرلاله:

به اطلاع استفاده کنندگان استــــخر لاله می رساند به دلیل تعمیر پمپ های تصفیه خانه وضدعفونی کردن محوطه ،استخر ازتاریخ چهارشنبه 1/9/1391تاتاریخ یکشنبه 5/9/1391 تعطیل می باشد.

یک نظر بگذارید