پیام رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان به مناسبت 12اسفند 1390

جمهوری اسلامی در طول حیات پرخیر و برکت خویش بیش از 30انتخابات را با بالاترین ضریب مشارکت سیاسی مردم نسبت به کشور های مدعی دموکراسی برگزار کرده است ….

حضور مردم در پای صندوق های رای یکی از شاخص های توسعه سیاسی در هر کشور محسوب می شود و نمایگر تعلق خاطر مردم به کشور و سرزمین خود می باشد زیرا معنا و مفهوم نماد مردم سالاری و اعلام وفاداری مردم و رضایتمندی آنان از نظام ، میزان مشارکت جدی مردم در عرصه های مختلف ملی ، به ویژه انتخابات حاصل می شود .انتخابات با شکوه مجلس شورای اسلامی که در 12اسفند ماه برگزار می گردد روزی است که باید آتشی سوزنده در خِرمن فتنه های اهرمینان دوران افتد ، و روزی است که باید سدی آهنین در برابر سیل توطئه های د شمن ساخته شود .بنابراین از همکاران محترم فرهنگی ، دانش آموزان عزیز و اولیاء گرامی آنها می خواهیم تا از قطره قطره حضورمان ، دریای حماسه دیگری بیافرینیم و با حضور حداکثری مان در انتخابات آتی به جهانیان ثابت کنیم که هیچکدام از خیانت ها و نیرگهایشان در عزم این ملت تاثیری نخواهد گذاشت .
رضا رضایی
رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان

یک نظر بگذارید