طراحي و تدوين نخستين مجله صوتي ويژه دانش آموزان سراسر كشور

مدير كل فرهنگي وهنري وزارت آموزش وپرورش از طراحي و تدوين نخستين مجله صوتي ويژه دانش آموزان خبر داد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، محمد ابراهيم محمدي مدير كل فرهنگي وهنري وزارت آموزش وپرورش با  بيان اين مطلب گفت: به منظور ارتقاي كيفيت فرايند تربيت در مدارس و براساس ساحت هاي تربيتي با استفاده هوشمندانه از ابزارهاي آموزشي وايجاد تنوع در فرصت هاي تربيتي وايجاد خلاقيت ونوآوري در  برنامه هاي آموزشي ، تربيتي ومهارتي وهمچنين ايجاد فضاي تربيتي جذاب درجهت هدفمند كردن زنگ تفريح دانش آموزان ،  نخستين مجله صوتي براي استفاده دوره هاي مختلف تحصيلي طراحي ودر مدارس ارائه مي شود .

محمدي اضافه كرد : اين مجله درقالب مجموعه  هايي به صورت دوهفته نامه تنظيم مي شود وقبل و يا حين مراسم صبحگاه ، زنگ هاي  نماز و زنگ هاي تفريح  مورد استفاده قرار مي گيرد .

وي در خصوص عناوين محتوايي اين مجله گفت:با توجه به نيازها،علايق، استعدادها وتوانمندي دانش آموزان، اين مجموعه  به گونه اي طراحي شده است ،تا بيشترين اثربخشي وكارايي را با عناويني شامل ، موضوعات ديني واخلاقي، سياسي،هنري،سلامت وبهداشت ،روانشناختي وموضوعات عمومي در روند تربيتي دانش آموزان داشته باشد .

محمدي درپايان به تاثير رسانه ها به ويژه رسانه هاي ديداري وشنيداري اشاره كرد وگفت : رسانه ها به يكي از مهمترين عوامل محرك وتاثير گذار درفرايند تربيت فردي واجتماعي دانش آموزان تبديل گشته  به گونه اي كه دانش آموزان در هر زماني  بصورت مستقيم يا غير مستقيم از رسانه ها الگوپذيرند ، لذا براي پويايي ، تحرك وبه روز شدن آينده سازان ايران اسلامي نيازمند برقراري جريان سالم اطلاع رساني در اين زمينه  هستيم تا در قالب ساختاري منسجم وهدفمند  ،  پاسخگوي بخش عمده اي از نياز هاي جوانان ونوجوانان اعم از نيازهاي اجتماعي، فرهنگي، ديني، سياسي، حقوقي، اقتصادي، بهداشتي و… باشد .

یک نظر بگذارید