جلسه ی هماهنگی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کانون های فرهنگی تربیتی استان درمحل کانون اندیشه اسلامی

جلسه ی هماهنگی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کانون های فرهنگی تربیتی استان با هدف برنامه ریزی جهت حضورفعال وباکیفیت این کانون ها درنمایشگاه دستاوردهای کانون های فرهنگی تربیتی کشور،باحضور رحیمی رئیس اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش وپرورش استان، کمالی وشمسی معاونین پرورشی نواحی یک ودو کرمان درمحل کانون اندیشه ی اسلامی برگزارشد.

دراین جلسه رحیمی باذکر این نکته که:روند جذب وپذیرش دانش آموزان درکانون های فرهنگی تربیتی بایدتغییر کند گفت:بایدبا ایجاد محلی امن وجذاب برای دانش آموزان، به سمت وسویی حرکت نمائیم تادانش آموزان با میل ورغبت بیشتری،جذب برنامه های مختلف کانون ها شوند.

وی ازمسئولین کانون هاخواست:بابرنامه ریزی صحیح واصولی وبااستفاده ازتمامی ظرفیت هاوامکانات درنمایشگاه دستاوردهای کانون های فرهنگی تربیتی شرکت کنند.

درادامه کمالی معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش وپرورش ناحیه یک کرمان بابیان این مطلب که: پربار کردن اوقات فراغت دانش آموزان تنها یکی از وظایف کانون های فرهنگی تربیتی است گفت: کانون ها باید درتمامی ایام سال،در زمینه های مختلف پرورشی وآموزشی حضوری فعال ومستمر داشته باشند.

سپس شمسی معاون پرورشی وتربیت بدنی ناحیه 2، اطلاع رسانی درخصوص نوع فعالیت وخدمات کانون ها ،شناسایی دانش آموزان شاخص ومستعد در رشته های مختلف و شناسایی ورشد استعداد های دانش آموزان را از اهم وظایف کانون های فرهنگی تربیتی ذکر کرد وگفت: خلاقیت ونوآوری درفعالیت های کانون ها، باید متناسب با مطالبات دانش آموزان باشد.

درپایان درخصوص چگونگی انتخاب نوع فعالیت ودستاوردهای کانون ها جهت حضوردرنمایشگاهی که با همین عنوان در مهر ماه سال جاری درتهران برگزارمی گردد بحث وتبادل نظرشد.

یک نظر بگذارید