جلسه مشترک روسای کانون های فرهنگی – تربیتی آموزش وپرورش ناحیه 2 کرمان

این جلسه با حضورمدیر آموزش وپرورش ناحیه 2 و روسای کلیه ی کانون های فرهنگی – تربیتی این ناحیه با هدف بررسی مسائل ومشکلات کانون ها درمحل سالن کنفرانس ناحیه 2 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه2،درابتدای این جلسه رضایی ضمن تقدیر وتشکر ازحاضرین درجلسه ، طی سخنانی کانون ها را نقطه عطفی درجهت ارتقاء سطح کیفی مسائل تربیتی دانستند واز مدیران کانون ها خواستند درراستای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش درجهت هرچه بهتر شدن فعالیت های فرهنگی وهنری کانون ها حداکثر تلاش خود رابه کارگیرند .

U0.20.2.0d-1

سپس مدیران کانون ها ی فرهنگی – تربیتی هریک به بیان مسائل ومشکلات پیش روی کانون ها پرداختند ودراین زمینه پس از بحث وتبادل نظر تصمیماتی اتخاذ گردید.

یک نظر بگذارید