جشنواره علمي وعملی برگزار شد

اين جشنواره  به همت معاونت آموزش ابتدایی ناحیه 2 و با حضور مديران ، معاونين و آموزگاران مدارس دولتي و غير دولتي مقطع ابتدايي ناحیه 2 در محل کانون اندیشه اسلامی برگزار شد.

DSC08471

خانم زحمت کش معاونت آموزش ابتدايي ناحيه 2 هدف از برگزاري اين مسابقات را آشنايي همکاران شاغل در مقطع ابتدايي با طراحي سوالات آزمون عملکردي ، استفاده از ابزار و وسايل کمک آموزشي،آمادگي همکاران مدارس جهت

برگزاري جشنواره 5000آزمايش در يک روز ،انتقال تجربيات و تبادل انديشه در بين همکاران ،آشنايي با اهداف کتب درسي ودرگيرنمودن مديران و معاونين با مسائل آموزشي مدارس اعلام کرد.

رضايي رئيس آموزش و پرورش ناحيه 2 کرمان ضمن بازديد از نزديک در جريان کم و کيف اين مسابقات قرار گرفت

یک نظر بگذارید