به مناسبت هفته معلم قرعه کشی کمک هزینه سفر به کربلا معلی و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

این جلسه با حضور رضایی مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان ، اعضای شورا ی معاونین ، دبیر ستاد هفته معلم ،کار شناس مسئول فن آوری اطلاعات و سه نفر از مدیران سه مقطع به نمایندگی از همکاران مدارس در سالن کنفراس مدیریت ناحیه 2 برگزار گردید.

در این جلسه با توجه به اختصاص 5 کمک هزینه سفرکربلا معلی و 93کمک هزینه مشهد مقدس از طرف  ستاد بزرگداشت مقام معلم اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان مراسم قرعه کشی این کمک هزینه ها برگزار شد .

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پرسنلی

هدیه

 1

رقیه حیدری

60026012

کمک هزینه سفر کربلای معلی ( 000/000/3سه میلیون ریال)

 2

امیر رضا امجدی

47026314

کمک هزینه سفر کربلای معلی ( 000/000/3سه میلیون ریال)

 3

فاطمه زنده روح

46679387

کمک هزینه سفر کربلای معلی ( 000/000/3سه میلیون ریال)

 4

منصورپور افغانی خبیصی

46681822

کمک هزینه سفر کربلای معلی ( 000/000/3سه میلیون ریال)

 5

سیما الپناه سلطانیان

78423153

کمک هزینه سفر کربلای معلی ( 000/000/3سه میلیون ریال)

 6

زهرا میرزا زاده

10776296

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 7

آزاده الوند

12573515

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 8

طیبه رجبی پور

27088270

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 9

ماریا احتشامی

33437131

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 10

نرجس عرب پور

33444277

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 11

تاجعلی غلامعلی زاده

46503348

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 12

اسدالله شاه محمدی

46512624

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 13

رضا شجاعی باغینی

46516935

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 14

بتول رضائی استخروئیه

46519088

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 15

الهه رمرودی جوان

46524092

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 16

طیبه اسماعیلی باغینی

46529133

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 17

عذرا مجیدی کوهبنانی

46532049

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 18

عصمت همتی فر

46560083

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 19

هوشنگ شادفر

46560982

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 20

کورش شاه مرادی گوهری

46582347

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 21

حسین فاتحی چنار

46592696

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 22

طاهره علوی کرمانی

46643517

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 23

محمد فلاح زارعی

46644276

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 24

طاهره چمنبخشعلی

46652399

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 25

حسین زنگی آبادی

46659962

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 26

علی قربانعلی چاه کن

46665827

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 27

حمید حاج اسماعیل زاده

46666709

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 28

محمد مولائی نژاد

46675397

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 29

خورشید رخشانی

46675421

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 30

نرگس سلمانی مهراب زاده

46677561

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 31

نیره عامری اختیار آبادی

46677802

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 32

معصومه صالحی درختنجانی

46678850

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 33

فرختاج شریفی زاده سیرچی

46681501

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 34

طاهره جعفری ده فارسی

46681621

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 35

فاطمه قنبر زاده گوکی

46686814

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 36

لیلی زینلی نژاد

46690383

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 37

ملکه انصاری

46694630

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 38

محمد جواد نامجو

46699608

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 39

طلعت آقا مولائی

46711188

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 40

صدیقه دانشوری نسب

46712648

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 41

منصور بهزادی جو

46714017

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 42

احمد آصفی

46715900

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 43

اعظم طباخ زاده

46750047

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 44

حسین عبدالهی خبیصی

46781697

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 45

علی توانگر راد

46781947

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 46

سرور اسکندری

46782924

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 47

عباس مددی ماهانی

46785221

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 48

محمد حسین عبداله پور

46820051

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 49

محمود علی حسنی

46821848

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 50

سید محمد کاظمی

46822864

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 51

نجمه ابراهیمی کوهبنانی

46826205

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 52

مهدی پور محی آبادی

46864895

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 53

هما دعا گویی

46868596

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 54

مهین موحد زاده

46869157

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 55

اعظم السادات موسوی

46870598

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 56

پروین سالاری چینه

46938633

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 57

مهدیه مهدیزاده

47019899

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 58

مصطفی حسینخانی

47027228

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 59

فرح رنجبر

47030775

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 60

حکیمه محلاتی راینی

47032634

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 61

سهیل یزدی یحیی آبادی

47036102

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 62

مریم کاربخش راوری

47105699

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 63

حسین فانی ملکی

47109054

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 64

مهناز رجبی

47113677

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 65

فاطمه یوسف زاده کوهبنانی

47143411

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 66

فاطمه نصراله مظفری

47199527

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 67

نرگس سلاجقه تذرجی

47204130

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 68

جعفر تقی زاده

47334721

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 69

الهام ثنائی

47338341

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 70

یوسف شاهی مریدی

47426217

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 71

تابنده حیدر آبادی

47440152

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 72

شیرزاد بهرام نژاد

47480863

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 73

عباس حاج محمدی

47482401

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 74

زهرا معینیان رفسنجانی

47489845

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 75

فاطمه پور موسی

47526525

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 76

اطهره رشید فرخی

47563003

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 77

صدیقه زمانی ده یعقوبی

47565014

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 78

محمد نقدی

47572008

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 79

حلیمه حسیبی

47579113

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 80

محمد رضا اسلم

47640271

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 81

سوده آبسالان

47661621

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 82

رسول برهانی نژاد

47683836

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 83

صدیقه جلیلی

47686292

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 84

محمد حسین محمد حسنی

47697484

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 85

صدیقه ناظمی معز آبادی

47699833

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 86

بتول قربانی

47701988

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 87

فاطمه باقری چاروک

47701995

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 88

طاهره اکبرزاده احمد آبادی

47702330

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 89

هاجر شیوخ

47714764

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 90

محدثت السادات اسلامی راد

47810361

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 91

فاطمه اله آبادی

47884604

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 92

فاطمه خلیلی

47942279

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 93

محبوبه قادر

47990693

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 94

وحید منظری توکلی

62625662

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 95

فرشته آهنین

82400584

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 96

پوران ولدتی

90132396

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 97

زهرا حاجی زاده جواران

92405352

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

 98

مهدی کاظمی بلبلوئی

46724944

کمک هزینه سفر مشهد مقدس (  600000ششصد هزار ریال )

یک نظر بگذارید