بازدید معاون توسعه وپشتیبانی وزارت آموزش وپرورش ازکانون فرهنگی تربیتی اندیشه اسلامی

وحیدکیارشی معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی وزارت آموزش وپرورش به همراه حجت الاسلام عبادی نماینده مردم بیرجند وعضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی از کانون فرهنگی تربیتی اندیشه اسلامی آموزش وپرورش ناحیه2کرمان بازدیدکرد.

gpic132_4

دراین بازدید معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی وزارت آموزش وپرورش ازبخش های مختلف  کانون فرهنگی تربیتی اندیشه اسلامی آموزش وپرورش ناحیه 2 کرمان از جمله مجموعه استخرسرپوشیده کانون و کتابخانه علامه طباطبایی بازدیدکرد ودرجریان مسائل ومشکلات  موجود  قرار گرفت.

یک نظر بگذارید