بازديد از مراكز آموزشي و پرورشي شهر كرمان

ابراهيم سحر خيز معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در سفر به كرمان از مدارس راهنمايي هوشمند دخترانه فلسطين، دبيرستان علامه حلّي (تيز هوشان) و راهنمايي نمونه دولتي شهيد ايرانمنش بازديد كرد.

به گزارش مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از اداره كل آموزش وپرورش استان كرمان ،وي در اين بازديد از روند هوشمند سازي مدارس، طرح ها و برنامه هاي ابتكاري در اين مراكز آموزشي بازديد بعمل آورد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در حاشيه ي بازديد از مدرسه راهنمايي هوشمند دخترانه فلسطين كه طرح مدام در آن در حال اجرا بود در گفتگو با خبر روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان گفت : هوشمند سازي مدارس زماني به ثمر مي رسد كه منجر به يادگيري بهتر و مشاركت دانش آموزان شود و در اين راستا معلمين بايد از روش هاي سنتي فاصله گرفته و خود را به علم و فناوري روز مجهز نمايند .

یک پاسخ به “بازديد از مراكز آموزشي و پرورشي شهر كرمان”

  • shokoofeh:

    باسلام من خودم ازدانش اموزان مدرسه هوشمندفلسطین هستم وباافتخارازطرف تمام دانش اموزان این مدرسه میگوم که به لطف ایزدمنان دبیران ماوخودماروش های سنتی رابه دست خاطرات داده ایم وباتوکل به پروردگارمصممترازقبل دراین راه قدم خواهیم برداشت وامیدواریم که بتوانیم به خوبی همگام بادنیای روزپاپیش گذاریم وباتلاش پشتکاربه اهداف والامدرسه خودخواهیم دست یافت دراخرازدبیران وکادردلسوزوزحمتکش مدرسه سپاسگزارم که مارادراستانه چنین کاری قرارداده اندباسپاس

یک نظر بگذارید