انتصاب معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش ناحیه دو کرمان

طی حکمی از سوی قوام رضا میرحسینی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان ، آقای عبدالحسین احمدی به عنوان معاون پرورشی و تربیت بدنی این اداره منصوب شد.

با توجه به شایستگیها و توانائیهای شما به سمت معاون پرورشی و تربیت بدنی این مدیریت منصوب می گردید . امید است در پناه خداوند متعال و با بهره گیری از دستورات قرآن کریم و با نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری و برنامه های دولت تدبیر و امید در زمینه ی تحولات حوزه ی پرورشی و توجه ویژه علمی به بحث تربیت بدنی دانش آموزان و همکاران فرهنگی ، جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی اهتمام ورزید . و با رعایت اصول زیر و هم اندیشی با سایر همکاران اداری و آموزشی گامهای مؤثری جهت رشد جسمی و روحی آینده سازان این مرزو بوم بردارید .

1-     اصل راستگویی و امانت داری

2-     تقویت روحیه خودباوری

3-     برنامه ریزی جهت تقویت باورهای دینی در بین دانش آموزان و همکاران

 

4-     تلاش برای احیاءهویت ایرانی اسلامی

 

5-     برنامه ریزی جهت حضور فعال دانش آموزان و فرهنگیان در جشنواره ها و مسابقات فرهنگی تربیتی

 

6-      احیا برنامه ریزی جهت فعالیت دارالقرآن ها

 

7-      بهره گیری کامل از فضا و امکانات کانونها و سالنهای ورزشی

 

8-      تعامل و تبادل تجربیات با ادارات و سازمانهای مرتبط

 

9-      انجام سایر امور ارجاعی و مندرج در شرح وظیفه

منبع خبر :   روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو

یک نظر بگذارید