انتصاب مدیر جدید آموزش وپرورش ناحیه 2 کرمان

طی حکمی ازسوی جهانگیری مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان سید داوود ملکی به عنوان مدیر جدید آموزش وپرورش ناحیه 2 کرمان منصوب شد. طی مراسمی باحضور موذن زاده معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان ،مدیرآموزش وپرورش ناحیه یک کرمان ، معاونین وکارشناسان اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان وناحیه 2، جمعی از مسئولین سپاه ثارالله استان ،مدیران مدارس،سید داوود ملکی به عنوان مدیر جدید آموزش وپرورش ناحیه 2کرمان منصوب واز زحمات رضا رضایی مدیرقبلی قدردانی گردید.

137

138 139

یک نظر بگذارید